Изхвърляне на почистващи продукти и почистване на битови отпадъци

Днес ще поговорим за почистване на битови отпадъци. Хората обикновено не изхвърлят почистващи продукти – те ги изразходват. След това празните опаковки могат да бъдат рециклирани или изхвърлени заедно с другите битови отпадъци.

Изхвърляне на почистващи продукти и почистване на битови отпадъци

Неизползваните количества почистващи продукти обикновено могат безопасно да се изхвърлят в канализацията или в кошчето. Това не е така с всички продукти, намиращи се в дома. За тези продукти, които изискват специална обработка, като бои на базата на разтворители, използвани моторни масла и определени пестициди, програмите за събиране на битови опасни отпадъци са важен ресурс. Въпреки това, включването на домакински почистващи продукти в тези програми е ненужно и налага допълнителна тежест и разходи върху общностите и отделните лица.

Почистване на битови отпадъци и почистващи средства

Трябва ли да запазите почистващите продукти за дните за събиране на опасни отпадъци при почистване на битови отпадъци?

Като цяло не. Почистващите продукти обикновено не съдържат съставки, които биха навредили на околната среда в количествата, които се изхвърлят от домакинствата. По-голямата част от почистващите продукти са водоразтворими и са формулирани за безопасно изхвърляне в общински или домашни системи за пречистване на отпадъчни води. Програмите за битови опасни отпадъци са предназначени да се справят с продукти, които могат да причинят проблем, ако се изхвърлят по обикновени методи, като например в канализацията или в кошчето.

Какъв е най-добрият начин за изхвърляне на домакински почистващи препарати?

Начинът, който има най-добър екологичен и икономически смисъл, е да го използвате! Ако не можете, помислете дали да не дадете продукта на приятел или организация, която може. Само не забравяйте да запазите продукта в оригиналната му опаковка с непокътнат етикет.

Повечето домакински почистващи продукти са предназначени да се изхвърлят в канала като част от нормалната употреба. След това те се третират от същите системи, които третират другите отпадъци от вашия дом.

Повече информация относно почистванията и услугите на фирми, търсете тук: https://www.xn--80adasbd8b.com.

Източник: извозва.соm

Scroll to Top