Автомобили и авточасти – минало и настояще

Автомобилът е от една страна една от най-разпространените машини, използвани в нашето съвремие. В изминалите десетилетия са налице навлизането им в икономическия живот, обществото и бита на хората, съпроводени със силно нарастване броя на автотранспортните средства, което често се определя като масова автомобилизация.

Масовата автомобилизация поставя редица проблеми от технически, организационни, икономически, социални, екологични и друг вид характер.

Така стои и проблемът, свързан с ремонт на автомобилите, чрез които се решава въпросът и за възможно най-пълно оползотворяване на ресурси на автомобили и техните елементи.

Вижте за авточасти на различни марки автомобили тук: Мултимедия за Мерцедес.

Истината е, че колкото и съвършен автомобил да бъде създаден, той неминуемо се подлага на различни влияния и въздействия, които влошават неговите характеристики. Влошаването достига стойности, при които по нататъшната дейност на автомобила става технически невъзможна, опасна, икономически неизгодна и т.н. Такова състояние на автомобила и неговите елементи се наричат гранични. След настъпването им, експлоатацията на автомобила трябва да се прекрати.

Възможни са главни два подхода – леката кола или неин елемент да достигне гранично състояние. В първия случаи автомобилът се заменя с нов. Това е стратегия на замяна. Във вторият случай се прави ремонт, чрез който се извършва частично или напълно изходна работа. Това е и същността на стратегията на ремонта.

Вижте тук техники и похвати за ремонт на лек автомобил: http://novacov.com/2017/04/24/Техники и похвати за ремонт на лек автомобил.

 

Scroll to Top